پنج‌شنبه 18 بهمن‌ماه سال 1386

داری طرب کن ، نداری طلب کن .

خواجه عبدالله انصاری