سه‌شنبه 30 بهمن‌ماه سال 1386

 

هر چیزی بهانه ام می شود که تو را یاد کنم .