X
تبلیغات
زولا
چهارشنبه 24 بهمن‌ماه سال 1386

 

 

می روم دست زنان بر سرو پای اندر گل                     زین سفر تا چه شود حال چه آید به سرم

 

گاه چون بلبل شوریده در آیم به خروش                    گاه چون غنچه دلتنگ گریبان بدرم

 

من از این شهر اگر بر شکنم در شکنم                       من از این کوی اگر برگذرم در گذرم

 

قوت دست ندارم چو عنان می گیرم                         خبر از پای ندارم که زمین می سپرم

 

 این چنین راز که امروز منم در غم عشق                   قول ناصح نکند چاره و پند پدرم

 

 ای عبید این سفری نیست که من می خواهم             می کشد دهر به زنجیر قضا و قدرم